Kategorie | Galerie

Galerie Kaple

Galerie Kaple se nachází v budově bývalé vězeňské kaple na druhém nádvoří zámku Žerotínů. Slouží především k výstavním účelům, několikrát do roka se zde konají svatební obřady. FACEBOOK

Lapidárium Trojice

Muzejní lapidárium Trojice se nachází v areálu bývalého hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Je zde umístěna expozice architektonické, sepulkrální (náhrobníky, epitafy, náhrobky) a oltářní plastiky. Exponáty pocházejí z poloviny 16. až z počátku 20. století a provenienčně souvisí …
Celý příspěvek

Živé muzeum gobelínů

Živé muzeum gobelínů představuje ojedinělý projekt Moravské gobelínové manufaktury, který umožňuje návštěvníkům navštívit gobelínové a kobercové dílny s více než stoletou tradicí za plného provozu, a vychutnat si tak atmosféru tradičního uměleckého řemesla. Během prohlídky nejen uvidíte vznikat gobelín či …
Celý příspěvek